Der bliver undervist i båden og sikkerhed inden vi kommer på vandet
Der bliver undervist i båden og sikkerhed inden vi kommer på vandet
Der bliver undervist i båden og sikkerhed inden vi kommer på vandet
Der bliver undervist i båden og sikkerhed inden vi kommer på vandet
Vi sejler både på fossende vand og roligere søer, så der også er plads til afslapning
PAckcraften er så let at vi nemt kan bære dem på land, hvis et stykke ikke er sejlbart
En improviseret lås til badevarelset.
Det gode ved packcraften er, at der er plads til meget lækker mad
Der bliver undervist i båden og sikkerhed inden vi kommer på vandet
Vi sejler både på fossende vand og roligere søer, så der også er plads til afslapning
PAckcraften er så let at vi nemt kan bære dem på land, hvis et stykke ikke er sejlbart
Der bliver ikke ryddet sne på disse kanter
En improviseret lås til badevarelset.
Det gode ved packcraften er, at der er plads til meget lækker mad