Vilkår og betingelser


Fortrydelsesret/afbestilling

ved ønske om refusion af rejse, gælder følgende vilkår: 

*Bestilles rejsen 0-90 dage før afrejse mistes altid 100% af købssummen. 
*Bestilles rejsen 90-120 før for afgang mistes 50% af købesummen. 
*Bestilles rejsen 120 < før afgang refunderes det fulde beløb. 

Ønsker du at afbstille din rejse efter ovenstående vilkår, kontaktes kontakt@underabenimmel.dk.

Aflysninger
Der er ingen garanti for at rejser afvikles. Vi forbeholder os retten til at aflyse en rejse minimum 3 uger før kursusstart ved for få tilmeldte. D individuelt forhver tur, hvor mange tilmeldte, der skal til for at afvikle turen. Vi forbeholder os retten til at aflyse en helt op til afgang før grundet ekstreme vejrforhold. Hvis vi aflyser forsøger vi naturligvis at finde plads på et tilsvarende rejse/kursus. Er dette ikke muligt, eller ønsker du ikke dette, refunderes du det fulde beløb. I særlige tilfælde med sygdom blandt turledere forholder vi os retten til at aflyse turen med dags varsel, og du refunderes det fulde beløb. Vi forsøger altid at finde en ny turleder til turen og undgå eventuel aflysning. 

Øvrigt om rejser
Vores priser inkluderer ikke rejse- og afbestillingsforsikringer. Det er deltagernes eget ansvar at tegne de rette forsikringer. Husk at undersøge dækningen på den forsikring, du tegner. I tilfælde af afbud/afbestilling grundet sygdom er det således ikke os, men dit forsikringsselskab, der skal kontaktes for en eventuel refusion af hele eller dele af rejsens pris. Deltageren er forpligtet til at tegne en rejseforsikring. Pas og sygesikring: Deltagerne på vores rejser er forpligtede til at medbringe gyldigt pas samt det blå EU sygesikringskort.

Markedsføring
Når du deltager på Under Åben Himmels ture, så acceptere du automatisk at billeder og videoer fra turen må bruges som reklame. Ønsker deltageren ikke at fremgå synlig på billeder og videoer, så skal vi have skriftlig besked inden turen på kontakt@underabenhimmel.dk

Reklamation 
Hvis du som rejsedeltager konstaterer mangler i forbindelse med rejsen, skal du indenfor rimelig tid efter manglens konstatering reklamere til arrangøren eller rejselederen. Der foreligger en mangel ved rejsen, hvis den rejsende ikke modtager de ydelser, der er annonceret med. Variation i de tilbudte ydelser kan ikke betragtes som mangler, såfremt de som minimum opfylder grundlaget for aftalen. Vejrforhold der forhindrer gennemførelse af planlagte aktiviteter under rejsen betragtes ikke som fejl og mangler. Vi vil altid forsøge at gennemføre lignende mulige aktiviteter. Det er kun, hvis rejsen aflyses inden afgang på grund af vejrforhold, at penge refunderes. Dette er en vurdering, som arrangøren foretager i samarbejde med den pågældende turleder. Eventuelle reklamationer under rejsen skal fremsættes over for arrangøren – eller, hvor det er muligt – dennes repræsentant på stedet, indenfor rimelig tid efter at kunden har opdaget manglen. Manglende reklamation vil normalt medføre tab af retten til senere erstatningskrav. Krav om erstatning skal inden rimelig tid, dog senest 14 dage efter rejsens afslutning, fremsættes over for arrangøren. Kan enighed om et erstatningskrav og/eller -beløb ikke opnås ved klage til arrangøren, kan kunden indbringe klagen for: PAKKEREJSE-ANKENÆVNET Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte,Tlf. 45461100

Kunde- & Privatlivspolitik
Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger. For at du kan indgå aftale med Under Åben Himmel, har vi brug for følgende oplysninger: Navn. Adresse. Telefonnummer. E-mailadresse. Relevante helbredsmæssige informationer. Personoplysningerne registreres hos os og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Direktøren og turlederne har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige er: Maja Veis. Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Som registreret hos os har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til kontakt@underabenhimmel.dk

Klage 
Klager over produkter kan sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
www.forbrug.dk.

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform ec.europa.eu. Ved klage skal vores e-mailadresse angives som kontakt@underabenhimmel.dk samt vores hjemmeside, som du har købt rejse på.


Cookies
Ved at benytte www.underåbenhimmel.dk accepterer du, at vi bruger cookies. En cookie er en lille datafil, som vi lægger på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.